Reklamacje

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
  2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: smartflat.zdrowie@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, oraz w celu usprawnienia identyfikacji: - nr dokumentu zakupu - nr zamówienia w sklepie internetowym www.smartflat24.pl 
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
  4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

formularz_reklamacji

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl