Szukaj
SamaSieBadam by SmartFlat
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.SMARTFLAT24.PL

1 Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.smartflat24.pl jest Suzan Reyadh-Tarasova prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Przyłuskiego 50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1181717818, REGON: 361607107.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego "grupa esprzedaz", funkcjonującego pod adresem www.smartflat24.pl

2 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 12. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. Czas nadejścia zapytania,
 4. Czas wysłania odpowiedzi,
 5. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. Informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. Informacje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników Serwisu jest Suzan Reyadh-Tarasova prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Przyłuskiego 50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1181717818, REGON: 361607107. Numer telefonu: + 486O8677974, adres e-mail smartflat.zdrowie @ gmail.com.
 2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

- imię i nazwisko, 

- adres zamieszkania, 

- adres e-mail,o numer telefonu,

- datę / rok urodzenia 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników Serwisu niezbędne jest do: 

- wykonania Umowy, której Nabywca lub Użytkownik Serwisu jest stroną, bądź podmiot, który - Nabywca reprezentuje albo w którego imieniu, bądź na którego rzecz Pani/Pan działa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- utrzymania Konta Nabywcy lub Użytkownika Serwisu,

- realizowania zamówień, 

- kontaktu związany z wykonaniem umowy, 

- przesyłania informacji marketingowych (w tym  newslettera), prowadzenia ewentualnych postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora wewnętrznych analiz oraz zestawień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela Serwisu Internetowego może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności Serwisu korzystasz.
 2. Podczas Rejestracji w Serwisie wymagamy podania takich danych, jak: adres e-mail, hasło i data urodzenia/ lub adres e-mail, login, hasło, numer telefonu, adres oraz wszelkie informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jego adresie (gdy rejestrujesz konto przedsiębiorcy).
 3. Podanie przez Użytkowników Serwisu lub Nabywców danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji Umowy i prawidłowego (pełnego) korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili zgodę Użytkownik Serwisu lub Nabywca będą przechowywane do czasu cofnięcia przez nich zgody. 
 5. Dane Osobowe Użytkowników Serwisu oraz Nabywców mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: Spółkom lub innym podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. firmom kurierskim, operatorowi płatności bezgotówkowych), podwykonawcom Administratora, kontrahentom Administratora, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi podatkowe, konsultacyjne, prawne, doradcze, audytowe, rachunkowe; Odpowiednim służbom, komornikom, sądom, prokuraturom oraz innym odpowiednim organom administracji publicznej w przypadkach, gdy znajduje to uzasadnione podstawy.
 6. Dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz Nabywców będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy zawarte ze Sprzedawcą lub do momentu ustania celu ich przetwarzania.
 7. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez niego przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym Użytkownikowi Serwisu oraz Nabywcy przysługują, następujące prawa:

- Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;

- Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);

- Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach wskazanych w art.18 RODO;

- Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO i nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich.
 2. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych 
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Internet Explorer
 4. Chrome
 5. Safari
 6. Firefox
 7. Opera
 8. Android
 9. Safari (iOS)
 10. Windows Phone
 11. Blackberry
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl